Søk støtte

Sparebankstiftelsen DNB NOR
Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører Sparebankstiftelsen DNB NOR. Les mer her..
 


Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til de prosjektene som har størst effekt, både nasjonalt og i det enkelte lokalsamfunn. Du kan søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse Les mer her…
 


Spillemidler
Det er mulig å søke spillemidler til opparbeidelse av nærmiljø-anlegg.  Søknaden oversendes til din lokale kommune.
Les mer om søknadsprosessen her:Les mer her
 

Røyslimoen Discgolfpark